Hodnoty

PODNIKAVOST

Ukázat iniciativu a odvahu. Vydat se mimo vyšlapané cesty, bez dogmat. To je naše hnací síla. To nám umožňuje poučit se z našich chyb, být odolní a znovu se objevit, abychom se rychle přizpůsobili našemu rychle se měnícímu světu.

PODNĚCOVÁNÍ INOVACÍ

Každý náš čin je živen kreativitou a naším bystrým myšlením. Jsme v čele nejnovějších trendů a nejinovativnějších nástrojů a jsme odhodláni nabízet stále důmyslnější a užitečnější řešení těm, kteří se starají o zvířata po celém světě. Zaměřujeme se na prevenci a dobré životní podmínky zvířat, abychom reagovali na aktuální výzvy v oblasti zdraví zvířat po celém světě, přičemž dbáme na nutriční a hygienické požadavky.

PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

Ve Virbac pracujeme s vášní a odvádíme tu nejlepší možnou práci v každém projektu, do kterého se pustíme. Naše společné úsilí a týmový duch podporují naši touhu vyniknout a zároveň nám umožňují stavět na vzájemných profesních a kulturních rozdílech pro dosažení těch nejlepších výsledků.

PODPORA PŘÍSTUPU ŘÍZENÉM ZÁKAZNÍKY

Ti, kteří se starají o zvířata, jsou pro naši existenci zásadní. Proto je nezbytné, abychom pamatovali na očekávání veterinářů, farmářů a majitelů domácích zvířat. Toto je „lepidlo, které spojuje“ jedinečné a intenzivní vztahy, které s nimi máme; což je klíčové pro předvídání jejich potřeb a poskytování užitečných a trvalých řešení, která zlepšují veterinární praxi a kvalitu života zvířat.

VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI LIDEM

Lidé jsou klíčem k našemu úspěchu a pro společnost naší velikosti jsou hlavním rozlišovacím znakem. Každému zaměstnanci poskytujeme prostředí neustálého rozvoje, aby mohl růst a posouvat zdraví zvířat kupředu v prostředí, kde jsou sdílení a týmový duch klíčové. Rozmanitost a lidské hodnoty jsou některé z našich silných stránek, které našim týmům i zákazníkům poskytují ještě bohatší zkušenosti.

UDRŽITELNOST

Vždy jsme hleděli do budoucnosti. Snažíme se utvářet a rozvíjet naši práci a dělat ji dlouhodobě udržitelnější. Proto vždy dbáme na to, abychom dělali pouze vysoce kvalitní investice a kladli důraz na dlouhodobou ziskovost nad krátkodobými výnosy. Výkonnost je udržitelná pouze tehdy, když se přijme přístup, který současně sladí ekonomický růst, péči o lidi a životní prostředí. Ve společnosti Virbac je naší odpovědností najít nejlepší rovnováhu mezi těmito třemi dimenzemi.

Etický kodex

Poznejte naší firemní kulturu a závazky pro poctivé podnikání.