Zásady pro ochranu soukromí

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Úvod
Společnost Virbac může v průběhu své činnosti a v plném souladu s platnými právními předpisy zpracovávat vaše osobní údaje. Společnost Virbac se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů spolu s podmínkami používání našich webových stránek a dalšími dokumenty, na které je v nich odkazováno, uvádějí jaké typy osobních údajů shromažďujeme, jak tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme, s kým je sdílíme v souvislosti s námi poskytovanými službami a jaká máte v této souvislosti konkrétní práva a možnosti.
Tyto zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace o tom, jak společnost Virbac zpracovává vaše údaje.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů, které jsou přístupné zejména na těchto webových stránkách, jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na legislativní a regulační změny a případné změny v organizaci společnosti Virbac případně v námi prováděném zpracování. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky/obsah/služby třetích stran, které společnost Virbac nevlastní ani nekontroluje. Společnost Virbac neodpovídá za to, jak tyto subjekty fungují nebo jak nakládají s vašimi osobními údaji, proto doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů a podmínky spojené s těmito subjekty třetích stran.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou doplněny o:
- konkrétní informace o každém zpracování vašich osobních údajů, které provádíme a které budou poskytnuty co nejdříve, a v případě přímého shromažďování vašich údajů v okamžiku jejich shromažďování ;
- zásady používání souborů cookie, které jsou rovněž k dispozici na těchto webových stránkách.
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 06. listopadu 2018.

I – Kdo jsme?
Společnost Virbac je v roli správce údajů odpovědná za osobní údaje, které nám poskytujete.
Společnost Virbac, zahrnuje společnost Virbac S.A. (francouzská společnost registrovaná pod číslem 417350311) a její dceřiné/přidružené společnosti (dále společně jen "Virbac" nebo "my" nebo "naše").
Informace o našich dceřiných společnostech naleznete [zde].
Pro účely platných právních předpisů o ochraně osobních údajů (zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") budou vaše údaje zpracovávány přidruženým nebo dceřiným podnikem společnosti Virbac, který jste pověřili nebo který vám poskytuje služby nebo s vámi komunikuje, a každý takový subjekt je považován za nezávislého správce vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny tyto subjekty.

II - Jaké jsou naše závazky?
Zavazujeme se zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů osoby, jejíž osobní údaje zpracováváme ("subjekt údajů"), jakož i všech dalších osobních údajů, které zpracováváme.
Zavazujeme se dodržovat předpisy platné pro veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme. Zavazujeme se proto dodržovat následující zásady:
- zpracováváme vaše osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem;
- vaše osobní údaje shromažďujeme pro konkrétní, jednoznačně vyjádřené a legitimní účely a nebudeme je zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
- zajišťujeme, aby zpracovávané osobní údaje byly adekvátní, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
- vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že zpracovávané osobní údaje budou přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že osobní údaje, které jsou nepřesné s ohledem na účely, pro které jsou zpracovávány, budou neprodleně vymazány nebo opraveny;
- uchováváme vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje vaši identifikaci, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
- zpracováváme osobní údaje způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení.
Tento závazek se odráží v následujících bodech:
- respektujeme vaše soukromí a vaše práva;
- dbáme na to, aby ochrana a zabezpečení osobních údajů byly v centru našeho zájmu;
- každou novou operaci zpracování zvažujeme s ohledem na zásady ochrany údajů, abychom dosáhli ochrany soukromí již od počátku;
- nebudeme používat vaše osobní údaje k účelům, na které bychom vás neupozornili;
- nedomníváme se, že by vaše údaje měly být uchovávány trvale;
- vaše údaje nebudeme sdílet ani prodávat;
- zavazujeme se k zabezpečení a ochraně vašich osobních údajů. Za tímto účelem spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery;
- respektujeme vaše práva jako subjektu údajů a jako osoby a vynaložíme maximální úsilí, abychom vyhověli vaší žádosti, pokud je to možné;
- obchodní sdělení vám budeme zasílat pouze v případě, že jste o to požádali, nebo za účelem nabídky podobných produktů či služeb, pokud jsme získali vaše elektronické kontaktní údaje v souladu se směrnicí 95/46/ES. Tato obchodní sdělení si můžete kdykoli rozmyslet a vznést proti nim námitku, a to pomocí velmi jednoduchého postupu.

III – Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"), jako je e-mailová adresa, vaše jméno a příjmení, vaše IP adresa atd.
Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím těchto webových stránek i jinými prostředky. V některých případech shromažďujeme vaše osobní údaje přímo od vás. V jiných případech nám vaše osobní údaje předává třetí strana.
Společnost Virbac dbá na to, aby shromažďovala a zpracovávala pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel, pro který jsou zpracovávány. O kategoriích osobních údajů, které zpracováváme, vás budeme informovat co nejdříve, a to u každého zpracování vašich osobních údajů, které provádíme.
Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou například:
- Identifikační a kontaktní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, občanský stav, IP adresa atd.
- údaje o žádosti, jako je váš životopis, diplomy, pracovní zkušenosti a dovednosti, například když se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Virbac nebo v některé z jejích dceřiných společností;
- váš obraz, když vás natočí některá z našich bezpečnostních kamer instalovaných v blízkosti našich budov, a to pro bezpečnostní účely;
- informace o vašem domácím mazlíčkovi, jako je jeho zdravotní historie a vlastnictví, a informace o jeho životním stylu, zejména když provádíme zpracování související s vědeckými výzkumy;
- obchodní informace, včetně informací poskytnutých v rámci smluvního nebo klientského vztahu mezi vámi nebo vaší organizací a společností Virbac nebo jinak dobrovolně poskytnutých vámi nebo vaší organizací;
- profesní údaje, jako je váš titul a odborné znalosti, pro účely spolupráce s našimi dodavateli a poskytovateli služeb;
- finanční a platební údaje, včetně vašeho bankovního účtu a dalších údajů nezbytných pro zpracování plateb a prevenci podvodů, včetně čísel kreditních/debetních karet, čísel bezpečnostních kódů a dalších souvisejících fakturačních údajů. 
Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob, prohlašujete, že jste oprávněni tak učinit a povolit nám použití těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

IV – Za jakými účely jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Zpracovávání údajů prováděné společností Virbac plní jednoznačný, legitimní a stanovený účel.
Vaše údaje jsou zpracovávány, aby vám sloužily. Vaše osobní údaje používáme například pro následující účely:
- k provozování naší činnosti;
- k řízení vědeckých studií, do kterých se rozhodnete zapojit své zvíře;
- v případě, že byste podali žádost o zaměstnání, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší žádosti o zaměstnání;
- k dodání našich produktů a služeb, které si zakoupíte, a ke zpracování, dokončení a vyřízení vámi požadovaných transakcí;
- abychom mohli poskytovat zákaznické služby a odpovídat na vaše požadavky nebo dotazy a komunikovat s vámi;
- organizování herních soutěží, kdy budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje za účelem řízení vaší účasti na těchto hrách;
- k přizpůsobení našich marketingových a věrnostních programů a kampaní;
- abychom vám mohli poskytovat zpravodaje, články, upozornění, oznámení, pozvánky a další informace o produktech, značkách a tématech týkajících se zdraví zvířat;
- pokud jste jedním z našich dodavatelů nebo poskytovatelů služeb, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely správy našich dodavatelů a poskytovatelů služeb;
- za účelem řízení našeho vztahu s vámi, například pokud jste zájemcem nebo uživatelem našich webových stránek, nebo můžeme také zpracovávat údaje o profilu a používání, včetně hesel k webovým stránkám společnosti Virbac nebo k platformám či službám chráněným heslem, vašich preferencí při přijímání marketingových informací od nás, vašich komunikačních preferencí a informací o tom, jak používáte naše webové stránky, včetně služeb, které jste si prohlíželi nebo vyhledávali, doby odezvy stránek, chyb při stahování, délky návštěv a informací o interakci se stránkami (například rolování, kliknutí a přejetí myší). Chcete-li se dozvědět více o našem používání souborů cookie nebo podobných technologií, přečtěte si naše zásady používání souborů cookie [Zásady používání souborů cookie];
Informace o jiných osobách: Pokud nám poskytnete informace o jiných osobách, než jste vy sami, například o svých zaměstnancích, protistranách, poradcích nebo dodavatelích, musíte zajistit, aby tyto osoby rozuměly tomu, jak budou jejich informace použity, a aby nám daly souhlas k jejich poskytnutí a k tomu, abychom je my a naši externí poskytovatelé služeb mohli použít.
Účel zpracování vám bude sdělen v každém jednotlivém případě, a to pro každé zpracování vašich údajů, které provádíme.

V – Jak zajišťujeme, aby byly operace zpracování, které provádíme, zákonné?
Vaše osobní údaje vždy zpracováváme v souladu s následujícími zákonnými důvody.
- Pokud s námi uzavřete smlouvu a plnění této smlouvy vyžaduje, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, je naším zákonným základem plnění této smlouvy. Tak tomu může být například v případě, že si zakoupíte některý z našich produktů a my potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem správy rezervace, doručení a/nebo platby.
- Pokud je zpracování nezbytné k tomu, abychom na vaši žádost podnikli kroky před uzavřením smlouvy, je naším zákonným základem pro toto zpracování podniknutí uvedených kroků. Jedná se například o případ, kdy podáváte žádost o zaměstnání, která vyžaduje, abychom prostudovali váš životopis za účelem rozhodnutí o vaší žádosti.
- Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů, je naše zpracování odůvodněno vaším souhlasem. Tak tomu může být v případě, kdy zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provádění vědeckého výzkumu. Pokud souhlas používáme jako zákonný základ pro naše zpracování, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.
- Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana (s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů, zejména pokud jste dítě), jsou naším zákonným základem tyto oprávněné zájmy. Například zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za prováděné z důvodu oprávněného zájmu, ačkoliv v případě přímého marketingu může být v závislosti na okolnostech nutné požádat také o váš souhlas.
- Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v souladu s jakýmkoliv jiným právním základem uvedeným v platných právních předpisech nebo nařízeních. Další informace k tomuto tématu naleznete v čl. 6 odst. 1 GDPR, kde jsou uvedeny všechny možné zákonné základy.
Zákonný základ vám bude sdělen v každém jednotlivém případě, a to pro každé zpracování vašich údajů, které provádíme.

VI – Jak dlouho Vaše údaje uchováváme.
Společnost Virbac bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, a v souladu s platnými právními předpisy. Doba uchovávání osobních údajů proto závisí na účelu každého zpracování.
Pro určení doby uchovávání vašich údajů používáme také následující kritéria:
- pokud se používají soubory cookie, určujeme dobu jejich životnosti podle limitů stanovených příslušným vnitrostátním dozorovým úřadem (například ve Francii 13 měsíců) ;
- pokud uchováváme určité osobní údaje, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti a umožnili nám uplatnit naše práva, uchováváme vaše údaje po dobu stanovenou v případném právním referenčním textu (například: promlčecí doba nebo zákonná doba uchovávání údajů).
Dobu uchovávání vám sdělíme případ od případu.

VII – Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
Přístup k vašim osobním údajům mají oprávněné osoby pracující pro společnost Virbac a v některých případech pro její dceřiné společnosti. Vynakládáme maximální úsilí, aby tyto skupiny osob zůstaly co nejmenší a aby byla zachována diskrétnost a bezpečnost vašich údajů.
V závislosti na způsobu zpracování mohou údaje obdržet i další příjemci z řad třetích stran, například naši důvěryhodní poskytovatelé služeb, kteří podporují naši činnost. Využíváme důvěryhodné poskytovatele služeb, aby naším jménem prováděli určité operace.
V tomto ohledu poskytujeme našim důvěryhodným poskytovatelům služeb pouze informace, které potřebují k provedení služby, a žádáme je, aby vaše osobní údaje nepoužívali k žádným jiným účelům. Vždy se snažíme zajistit, aby všichni tito důvěryhodní poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme, zachovávali diskrétnost a bezpečnost vašich údajů. Rovněž dbáme na to, aby po ukončení našeho vztahu s důvěryhodným poskytovatelem služeb tento poskytovatel neprodleně vaše údaje vymazal.
Naše důvěryhodné poskytovatele služeb vybíráme s velkou pečlivostí a ujišťujeme se, že poskytují dostatečné záruky, zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost a zdroje, k provedení technických a organizačních opatření, která splňují požadavky platných právních předpisů, včetně požadavků na bezpečnost zpracování. V každém ohledu dbáme na to, aby naši důvěryhodní poskytovatelé služeb zpracovávali osobní údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů. Rovněž dbáme na to, aby se jejich zaměstnanci zavázali k mlčenlivosti nebo měli příslušnou zákonnou povinnost mlčenlivosti.
Můžeme požádat naše důvěryhodné poskytovatele služeb o poskytnutí služeb, které vyžadují zpracování vašich osobních údajů, například pro následující účely:
- webhosting našich webových stránek;
- ukládání našich údajů;
- údržba našich zařízení/softwaru;
- používání aplikací a nástrojů pro spolupráci, které jsou k dispozici našim
zaměstnancům
Při každém zpracování vašich osobních údajů vás budeme informovat o totožnosti nebo úloze našich důvěryhodných poskytovatelů služeb.
Vaše osobní údaje můžeme být také povinni zveřejnit nebo sdílet, abychom splnili zákonnou povinnost nebo abychom mohli vymáhat nebo uplatňovat naše podmínky používání/prodej nebo jakékoli jiné podmínky, které jste přijali, nebo abychom mohli chránit práva, bezpečnost nebo majetek společnosti Virbac, jejích zákazníků nebo zaměstnanců.

Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími osobami, například:
- Orgány činnými v trestním řízení a našimi regulačními nebo jinými příslušnými orgány v souladu s právními požadavky nebo osvědčenými postupy;
- příslušnými stranami v případě mimořádných událostí: zejména za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti našich klientů, zaměstnanců a organizací;
- Vaší společnosti nebo organizací vstupující s námi do obchodního vztahu ;
- poskytovateli prověřovacích služeb: abychom mohli splnit zákonné povinnosti v souvislosti s prevencí nebo ochranou před trestnou činností, bojem proti praní špinavých peněz, prověřováním sankcí a dalšími požadovanými kontrolami;
- reklamními sítěmi a poskytovateli analytických služeb za účelem podpory a zobrazování reklam na našich webových stránkách, v aplikacích a dalších nástrojích sociálních médií;
- třetími stranami v souvislosti s akvizicí nebo převodem jakékoli části našeho podniku nebo v souvislosti s reorganizací podniku;
- Ostatními delegáty: v případě, že se vaše jméno objeví na seznamu účastníků akcí, u kterých jste nám sdělili, že se jich plánujete zúčastnit.

VIII – Kde uchováváme Vaše údaje?
Společnost Virbac, její dceřiné společnosti a důvěryhodní poskytovatelé služeb uchovávají vaše údaje v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V závislosti na zpracování však mohou být vaše údaje předávány i mimo EHP, a to našim důvěryhodným poskytovatelům služeb a/nebo dceřiným společnostem.
Při přenosu údajů mimo EHP zajišťujeme, aby byly údaje přenášeny bezpečným způsobem a s ohledem na platné právní předpisy. Pokud země, kam jsou údaje předávány, nemá ochranu srovnatelnou s EU, používáme "vhodná nebo přiměřená ochranná opatření".
Tyto vhodné nebo přiměřené záruky jsou způsobem, jak kompenzovat nedostatečnou ochranu údajů. Tyto vhodné záruky mohou spočívat zejména ve využití standardních doložek o ochraně údajů přijatých Komisí.
Ve všech případech se jedná o uzavření smlouvy se subjektem, který přijímá vaše osobní údaje, aby bylo zajištěno dodržování požadavků na ochranu údajů a vašich práv jako subjektů údajů, která jsou vhodná pro zpracování v Unii, včetně dostupnosti vymahatelných práv subjektu údajů a účinných opravných prostředků, včetně možnosti dosáhnout účinné správní nebo soudní nápravy a požadovat náhradu škody v Unii nebo ve třetí zemi. Týkají se zejména dodržování obecných zásad týkajících se zpracování osobních údajů, zásad záměrné a standardní ochrany údajů.
V případě potřeby a v jednotlivých případech vás budeme informovat o našem záměru předat osobní údaje do třetí země, o existenci či absenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně a případně o odkazu na příslušné záruky a o způsobu, jak získat jejich kopii nebo kde byly zpřístupněny.

IX – Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů a jak je můžete uplatnit?
Pokud to stanoví právní předpisy nebo nařízení o ochraně osobních údajů, například pokud vaše osobní údaje zpracovává některá z našich poboček v EU nebo poboček v jiných jurisdikcích, kde platí podobná pravidla, máte určitá práva týkající se vašich údajů. Dostupnost těchto práv a způsoby, jak je můžete využít, jsou podrobněji uvedeny níže. Některá z těchto práv se uplatní pouze za určitých okolností.
V závislosti na způsobu zpracování máte právo:
- získat od nás potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají (právo na přístup). V takovém případě můžete získat přístup k osobním údajům a informacím, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů atd;
- získat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají (právo na opravu);
- požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud se uplatní některý z důvodů opravňujících toto právo (právo na výmaz);
- dosáhnout omezení zpracování, pokud se uplatní některý z důvodů opravňujících toto právo (právo na omezení zpracování);
- obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a mít právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili (právo na přenositelnost údajů);
- vznést námitku, což znamená, že nám můžete například zakázat používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
- stanovit pokyny pro zpracování vašich osobních údajů po vaší smrti.

O přímém marketingu: jak je uvedeno výše, máte právo vznést námitku a můžete se kdykoli odhlásit z přímého marketingu, který od nás dostáváte. Na základě vašeho souhlasu ("opt-in") nebo oprávněného zájmu či smluvního základu můžeme informace, které nám poskytnete na našich webových stránkách nebo jinými prostředky, použít pro účely přímého marketingu k zasílání e-mailů, newsletterů a dalších zpráv, abychom vás informovali o vývoji podnikání, poznatcích o trhu a o našich službách, včetně akcí, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Chcete-li uplatnit své právo na odhlášení ze zasílání zpráv přímého marketingu, můžete změnit své marketingové preference na stránce nastavení svých online účtů, kliknout na odkaz "odhlásit se", který je uveden na konci každého marketingového e-mailu, který vám zašleme, nebo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit nebo o nich diskutovat, obraťte se na nás prostřednictvím tohoto [FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI][1].
Abychom mohli vaši žádost uspokojivě vyřídit, musíte prokázat svou totožnost, a to jakýmkoliv způsobem. V případě pochybností z naší strany si můžeme vyžádat doplňující informace, zejména zaslání kopie vašeho průkazu totožnosti s vaším podpisem.
Uděláme vše pro to, abychom na vaše požadavky uspokojivě reagovali. V každém případě vám odpovíme do jednoho měsíce, avšak v závislosti na složitosti a počtu žádostí může být naše reakční doba prodloužena o další dva měsíce.
Pokud se z jakéhokoli důvodu domníváte, že naše odpověď není uspokojivá, upozorňujeme vás, že můžete podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě Evropské unie, kde máte trvalé bydliště, kde sídlíme nebo kde došlo k údajnému porušení zákona o ochraně osobních údajů. Ve Francii můžete podat stížnost u CNIL (Commission Nationale de l'informatique et des Libertés).

X – Jaké informace vám poskytneme?
Pokaždé, když bude společnost Virbac zpracovávat vaše osobní údaje, bude vás o tom informovat, a to tak, že vám poskytne:
- totožnost a kontaktní údaje správce (tj. subjektu, který určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů) a případně zástupce správce;
- kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů;
- účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
- případně oprávněné zájmy společnosti Virbac nebo třetí strany;
- případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
- případně skutečnost, že společnost Virbac hodlá předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, případně odkaz na vhodné nebo přiměřené záruky a způsob, jak získat jejich kopii, nebo zda byly zpřístupněny.
- dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;
- existenci práva požadovat od společnosti Virbac přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
- případně o existenci práva kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu;
- zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, jakož i o tom, zda jste povinni osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů;
- existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás;
- pokud údaje nebyly získány přímo od vás, kategorii dotčených osobních údajů, zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí, a případně, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.
Tyto informace vám budou poskytnuty co nejdříve, a v případě přímého shromažďování vašich údajů v okamžiku jejich shromažďování.

XI – Jak je řešena bezpečnost?
Společnost Virbac klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů a za tímto účelem přijímá veškerá přiměřená opatření. Totéž vyžadujeme od našich partnerů, kteří spravují vaše údaje naším jménem.
Neustále vynakládáme maximální úsilí na ochranu vašich osobních údajů. Po obdržení vašich údajů uplatňujeme přísné postupy a bezpečnostní opatření (technická i organizační), abychom zabránili neoprávněnému přístupu. Vzhledem k tomu, že přenos dat prostřednictvím internetu není zcela bezpečný, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů, které jsou přenášeny na naše stránky. Jakýkoli přenos je proto na vaše vlastní riziko.

XII – Cookies
Používáme soubory cookie, které identifikují váš prohlížeč. Při návštěvě našich webových stránek shromažďují a ukládají informace o tom, jak je používáte, což umožňuje zaznamenávat vaše používání webových stránek a poskytovat vám lepší služby a zkušenosti při prohlížení a pro analýzu.
Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím těchto technologií, budou také použity ke správě vaší relace.
Jak je uvedeno v oddíle V těchto zásad ochrany osobních údajů, určujeme životnost souborů cookie podle limitů stanovených příslušným vnitrostátním dozorovým úřadem.
Další informace o souborech cookie a jejich používání naleznete na našich stránkách: [Zásady používání souborů cookie]. 

XIII – Odkazy na webové stránky třetích stran
Naše webové stránky, informační bulletiny, e-mailové aktualizace a další sdělení mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Na osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů a za zpracování vašich osobních údajů těmito webovými stránkami neneseme odpovědnost. 
Pokud přejdete na odkaz na jiné webové stránky, mějte na paměti, že tyto webové stránky mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů, v nichž je uvedeno, jak jsou vaše údaje při návštěvě těchto stránek shromažďovány a zpracovávány.

XIV – Děti
Vědomě neshromažďujeme informace od dětí nebo jiných osob mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nesmíte nám poskytnout žádné osobní údaje. 

XV – Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit. 
Pokud změníme něco důležitého v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (informace, které shromažďujeme, způsob jejich použití nebo důvody), upozorníme na tyto změny v horní části oznámení a poskytneme na ně viditelný odkaz po přiměřeně dlouhou dobu po změně.