Rady

Skóre0 (0 Hlasy)

Nežádoucí chování u psů


Povšimli jsme si velmi zajímavého trendu: lidé, kteří již jednou měli špatně vychovaného psa, mají většinou špatně vychovaného psa i příště. A lidé, kteří měli dobře vychovaného psa, mají dobře vychovaného psa i příště.

Není to náhoda: lidé mají tendenci opakovat stejné činnosti, pořizovat si stejné typy psů a chovat se k nim podobným způsobem. Díky pozorování tohoto trendu je lépe pochopitelné, proč se psi chovají špatně a co mohou majitelé udělat, aby neměli špatně vychovaného psa.

Zde je deset nejčastějších důvodů poruch chování psů:

1. Někteří psi mají genetickou predispozici ke špatnému chování

Většina psů, tak jako většina lidí, se podobá svým rodičům, a to nejen vzhledem, ale i chováním. Osobnost zvířat je stejně jako u lidí silně ovlivněna genetikou. Pokud jsou oba rodiče klidní, poslušní a mírní psi, je pravděpodobnější, že štěňata budou stejná. Pokud je však i pouze jeden z rodičů hlučný, rozpustilý zlobivec, je pravděpodobnější, že ze štěněte vyroste podobný typ zvířete. Nejjednodušší rada lidem, kteří si pořizují štěně, zní: snažte se seznámit s oběma rodiči psa, o jehož pořízení uvažujete.

2. Ze špatně socializovaných štěňat se stávají špatně vychovaní dospělí psi

Štěňata mají nejsilnější období tvárnosti přibližně od 3 týdnů do 3 měsíců věku. Během této doby jsou připravena snadno navazovat vztahy s jinými zvířaty a lidmi a naučit se, že určitých pohledů, zvuků a zážitků se není třeba bát.. Ve stejném období se také učí komunikovat s ostatními pomocí řeči těla a vokalizace. Štěňata, která jsou v tomto období dobře socializována (např. žijí v rodinném domě, setkávají se s různými lidmi, zvířaty a situacemi), se s větší pravděpodobností vyvinou v klidné, sebevědomé a dobře vychované dospělé jedince. Naproti tomu ze štěňat, kterým se v tomto období nedostane dostatečné socializace (např. štěňata v intenzivním prostředí typu štěněčí farmy), pravděpodobně vyrostou dospělí psi, kteří se bojí lidí a psů a špatně reagují na různé zvuky, předměty a prostředí. V mnoha případech vede tento strach k agresi, což má vážné následky pro lidi v jejich okolí a nakonec i negativní důsledky pro samotné psy. Výběr dobře socializovaného štěněte je jedním z klíčů k tomu, abyste měli dobře vychovaného dospělého psa.

3. Psi, kteří nejsou dostatečně vycvičeni, se nemohou naučit dobrému chování

Mnoho lidí má mylné přesvědčení, že psi by měli nějak "přirozeně" vědět, jak se dobře chovat. Pravdou je, že "chovat se dobře" je lidský pojem: nelze očekávat, že psi poznají rozdíl mezi "dobrým" a "špatným" chováním, a to vyžaduje čas, trpělivost a odhodlání. Obvykle stačí věnovat výcviku svého psa přibližně patnáct minut denně (ne nutně najednou: pět minut třikrát denně může fungovat i lépe). Důležitá je však pravidelnost, den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci. Nemůžete očekávat, že se pes naučí, jak se chovat, pokud ho to nebudete pravidelně učit.

4. Staromódní výcvik založený na dominanci nefunguje

Mnoho lidí zakládá výcvik psů na principu dominance. Pokud se pes bojí, vrčí nebo kouše, pak snaha zastavit toto chování fyzickým zastrašováním zvířete situaci jen zhorší. Abychom předešli vzniku špatného chování a pomohli psům, kteří si již vypěstovali špatné návyky, je důležité naslouchat odborníkům, kteří mají nejnovější poznatky o fungování psího mozku.

5. Negativní zážitky zanechávají ve psech dlouhodobé emocionální vzpomínky

Někteří psi se začnou třást strachy, když jejich majitelé jen projedou kolem místní veterinární kliniky: to je dobrým důkazem schopnosti psů zapamatovat si negativní zážitky. Veterinární lékaři se nyní snaží zajistit, aby domácí zvířata při návštěvě kliniky prožívala tento zážitek bez strachu a bolesti: díky dlouhé paměti psů je lze naučit pamatovat si pozitivní i negativní zážitky.

6. Testosteron pohání agresi

Hormony mají významný vliv na chování psů. Zejména testosteron způsobuje, že psi samci jsou dominantnější, teritoriálnější a mají větší zájem zapojit se do konfliktu s jinými psy. Mnoho středisek denní péče o psy odmítá přijímat nekastrované psy samčího pohlaví kvůli zvýšenému riziku, že se psi budou prát s ostatními. Ve většině případů je tedy pravděpodobné, že kastrace samce zvýší šanci na získání mírumilovného a klidného psa. V posledních letech si vědci uvědomili, že vliv testosteronu na chování psů je diferencovanější: u špatně socializovaného, bázlivého psa existuje možnost, že testosteron může mít užitečný účinek v podobě zvýšení sebevědomí psa. Takže u psa s agresivitou založenou na strachu by kastrace mohla situaci dokonce zhoršit. Správná odpověď na otázku "kastrovat, nebo ne" závisí na podrobnostech o konkrétním zvířeti, takže v případě pochybností je nejlepší probrat tuto otázku s veterinářem.

7. Zacházení se psy jako s lidmi nefunguje

"Rozumí každému slovu". "Ví, kdy udělal něco špatně". "Nechtěl kousnout". Majitelé často pronášejí tyto věty často v domnění, že jejich psi mají podobné schopnosti jako lidé a chápou, co se kolem nich děje. Pravdou je, že psi jsou psi, a přestože mají pozoruhodné kognitivní schopnosti, nedokážou pochopit jemnosti lidské řeči a nežijí podle lidského morálního kodexu. Pokud se majitelé snaží napravit špatné chování psů tím, že se k nim chovají jako k miniaturním lidem, problém se nevyřeší.

8. U psů bez hranic je větší pravděpodobnost, že se budou chovat špatně

Majitelé některých nejagresivnějších psů někdy tvrdí, že jejich pes se doma nikdy nechová špatně. Pak se přiznají, že se nikdy nesnaží psa přimět k něčemu, co zvíře nechce dělat. Pes tedy nemá vůbec žádné hranice: může si dělat přesně to, co chce a kdy chce. To psa učí chovat se bez jakýchkoli omezení, takže když se hranice stanoví (např. na veterinární klinice, když chci zvíře vyšetřit), pes reaguje agresí. Je důležité, aby se pes naučil domácím pravidlům a aby je majitelé důsledně prosazovali.

9. Nedostatečný pohyb může být důvodem frustrace psa, který se pak chová špatně

Běžně pes potřebuje cvičit půl hodiny, dvakrát denně. A to, že ho necháte vyjít zadními dveřmi a toulat se po zahradě, se za cvičení nepovažuje. Psi potřebují dostatek energického, zajímavého pohybu (návštěvy různých míst, možnost proběhnout se bez vodítka). Pokud se jim ho nedostává, jsou nakonec frustrovaní, znudění a náchylní ke špatnému chování.

10. Snaha vyřešit problémy s chováním psů na vlastní pěst pravděpodobně nebude úspěšná

Psi se nenaučí chovat špatně sami od sebe: chování se učí prostřednictvím interakce se svými majiteli. Pokud tedy máte špatně se chovajícího psa, je velmi pravděpodobné, že jste ho neúmyslně negativně ovlivnili. Je nemožné objektivně pozorovat vlastní interakce se zvířetem, a proto je to tak užitečné. Když pak někdo s výcvikem a zkušenostmi sleduje vás a vašeho mazlíčka společně, pravděpodobně určí klíčové kroky, které můžete podniknout, abyste zlepšili způsob, jakým na svého mazlíčka působíte. Je to nejvhodnější způsob, jak vyřešit dlouhodobé problémy se špatným chováním.