Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Porovnání stability různých medikovaných premixů na bázi amoxicilinu v krmivu

E.Bousquet DVM, MVDr. Z.Haas, J.Goultalier DVM, A.Guicherd DVM; Symposium Anaporc 2008, Španělsko

E. Bousquet1, Z. Haas2, J. Goutalier3, A. Guicherd3 1Virbac, Carros, Francie, 2Virbac, Praha, Česká republika, 3Phatophy, Lyon, Francie
 
Význam specifické ochrany molekuly amoxicilinu (Suramox) sloužící k zabránění degradace účinné látky v medikovaných krmivech byl již demonstrován v dřívějších studiích (3-4). V Evropě již také byly provedeny různé srovnávací laboratorní a pilotní studie a také studie v průmyslových podmínkách, které vykázaly lepší odolnost amoxicilinu u Suramoxu proti degradaci v průběhu peletizace a v průběhu skladování medikovaných krmiv (1-2). Cílem stávající studie bylo porovnat stabilitu tohoto amoxicilinu se specificky ochráněnou molekulou s jinými medikovanými premixy registrovanými v Evropě, a to na úrovni průmyslové výroby medikovaných krmiv.
 
MATERIÁLY A METODY
 
Bylo testováno 5 medikovaných premixů, které jsou uváděny na trh v různých evropských státech: Suramox (Virbac, Francie), Zoobiotic (Calier, Španělsko), Microamox (Trei, Itálie), Aureomix (Cymedica, Česká republika) a Uni-Amoxicillin (Univit, Česká republika). Pět šarží, každá po 2 tunách stejného starterového krmiva pro prasata, byly promíchány s 400 ppm od každého testovaného přípravku. Pokus byl proveden v certifikované míchárně medikovaných krmiv v České republice. Tlak páry se rovnal 3 barům a teplota při peletizaci oscilovala mezi 65 °C a 71 °C (výkon peletizačního zařízení byl 6t/h). Po peletizaci byly odebrány tři vzorky po 400g od každé šarže. Všechny vzorky byly analyzovány ve dni 0 a po skladování, které trvalo 14 dnů (den 14) při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 60%. Koncentrace amoxicilinu ve vzorcích byla stanovena metodou HPLC. Padesát gramů od každého vzorku bylo rozmělněno a následně byly zkoumány 2 podvzorky každý po 20g, z nichž byla následně vypočtena výsledná průměrná koncentrace.
 
VÝSLEDKY
 
Průměrné koncentrace amoxicilinů po peletizaci (Den 0) a po skladování (Den 14)
 
cl10_tab1.jpg
 
ppm : mg amoxicilinu na kg krmiva
 
% : procento teoretické (požadované) koncentrace (400 ppm)
 
ZÁVĚR
 
Tato studie potvrzuje lepší stabilitu amoxicilinu v krmivu s přípravkem Suramox premix v průběhu peletitzačního procesu a skladování.
 
Literatura
 
  1. Bousquet y col. Congreso Europorc 2005.
  2. Bousquet y col. Symposium Anual de Anaporc 2006, 185-188.
  3. Bousquet y col. J. Vet. Pharmacol. Therap. 2006, 29 (Suppl. 1), 81-82.
  4. Derrieu y col. Rev. Med. Vet. 2000, 151, 109-117.