Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Rekombinantní interferon omega při léčbě infekčních onemocnění koček

Z. Knotek, V. Paluš, J. Váhala, L. Levá, M. Faldyna; Veterinární klinika 2/2007

 

Práce přináší informace o použití rekombinantního kočičího interferonu u deseti pacientů, sedmi koček a tří tygřích mláďat.

Interferon byl použit při léčbě dvou pacientů s infekcí FeLV v souladu s doporučením výrobce podle již dříve zveřejněného protokolu. Konkrétně se jednalo o tři série podkožních injekcí (1 milion jednotek rFeIFN-ω/kg hmotnosti po dobu pěti následujících dnů, dále 15. – 19. den a 61. – 65. den). Ke zlepšení klinického stavu došlo již po první sérii použití rFeIFN-ω. Použití interferonu bylo ověřeno též u pěti pacientů, u nichž byly protilátky proti koronaviru FeCoV v krvi prokázány pomocí jednoduchého komerčního testu a následně potvrzeny metodou nepřímé imunofluorescence (IFA) v laboratorních podmínkách. Ani jednoho ze tří pacientů s klinickou formou infekční peritonitidy se nepodařilo zachránit a rovněž titr protilátek FeCoV stanovený u dvou klinicky zdravých mladých koček pomocí nepřímé imunofluorescence nebyl ani v jednom případě ovlivněn.

Rekombinantní interferon byl s úspěchem použit při komplexní léčbě tří uměle odchovaných tygřat s vodnatým krvavým průjmem. Jejich zdravotní stav se v průběhu desetidenní léčby upravil a injekce interferonu nebylo nutné již dále opakovat. Nazákladě předběžných výsledků můžeme použití rekombinantního kočičího interferonu doporučit u koček v počátečních fázích retrovirových infekcí i u mláďat kočkovitých šelem při řešení infekčních onemocnění.

 

Odkaz na celý člének ke stažení zde