Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Tasemnice - podceňovaný nepřítel koní

MVDr. Gabriela Zelinková, Virbac konzultant

Napadení koní tasemnicemi je skupinou parazitárních onemocnění, která u nás byla dlouhá léta podceňována.

Důvodem bylo snad i omezené spektrum přípravků k odčervení koní na českém trhu, které postrádali účinnost na tasemnice. Jak ale ukázaly výsledky terénní studie provedné v 6 evropských zemích u celkem 940 koní, jde o reálný problém praxe. Podle této studie dosahuje promoření tasemnicemi v panevropské oblasti 36%. Vezmeme-li v potaz roli tasemnic při vzniku kolikových onemocnění, jde o procento velmi vysoké. Podle Dr. Proudmana, jednoho z předních světových specialistů na nemoci koní, je 22% spastických kolik a až 81% obstipačních kolik způsobeno tasemnicemi! Je to dáno jejich způsobem života. Tasemnice jsou parazité, kteří se uchycují pomocí speciálních přísavek ke stěně střeva nejčastěji na přechodu tenkého a tlustého střeva (tzv. ileo-cekální spojení), které je vzhledem k anatomické stavbě velice kritickým místem. Tady přijímají živiny celým povrchem těla. Rozmnožují se vylučováním celých článků s vajíčky (tzv. proglotid) trusem do vnějšího prostředí. Ve vnějším prostředí dojde k rozpadu proglotidy a pozření uvolněných vajíček mezihostiteli, jimiž jsou všudypřítomní půdní roztoči. V jejich těle se vyvinou v infekční stádium - cystycerkoid, který se po pozření roztoče uchytí na stěně střevní u koně, který je definitivím hostitelem.
Vzhledem k frekvenci vylučování článků tasemnic ve srovnání s vylučováním vajíček oblých červů (škrkavky, malí a velcí strongylidi) vyšetření trusu není spolehlivou metodou detekce tasemnic a nepodává informaci o stupni napadení. Jedinou spolehlivou metodou, která umožňuje stanovit také stupeň napadení, je serologická diagnostika. Toto vyšetření je ale prováděno pouze ve vysoce specializovaých laboratořích (pro EU například v Liverpoolu v Anglii). V našich podmínkách bývají bohužel tasemnice detekovány často až na operačním stole při operaci koliky, případě postmortálně. Shrnuto-podtrženo jsou tasemnice reálným nebezpečím, které nelze podceňovat. Proto nosným pilířem odčervovacího programu u koní by měly být moderní kombinace účinných látek - praziquantelu s ivermectinem pro komplexní terapii a kontrolu napadení jak oblými červy, tak i tasemnicemi a dodržování zásad správné antiparazitární terapie.

tasemnice_clanek.jpg

Zásady správné antiparazitární terapie

 • Použití adekvátní dávky pro hmotnost daného koně - Stanovení hmotnosti koně "odhadem" může být značně nepřesné. Proto upřednostňujeme stanovení hmotnosti koně na základě měření obvodu hrudníku (např. měřidla firmy Virbac)
 • Správné časování terapie.
  • Na přelomu podzim/zima, po prvních mrazech, kdy dojde k "vymrznutí" mezihostitelů tasemic v prostředí, provést ošetření kombinovanými preparáty proti tasemnicím i encystovaným malým strongylidům.
  • Na jaře (duben) terapie proti tasemnicím postihne část populace tasemnic, která v době podzimního odčervení nebyla zasažena (vývojová stádia).
  • V pastevní sezóně za použití preparátů proti oblým červům (škrkavky, strongylidi) v intervalu podle použité účinné látky
 • Rotace skupin látek v průběhu pastevní sezóny
  • Je-li zatížení prostředí oblými červy vysoké (pastviny, kde nelze zajistit rotaci spásaných ploch, výběhy) provádí se opakovaně odčervení i v pastevní sezóně, a to za použití různých účinných látek. Častou chybou je střídání různých preparátů, avšak se stejnou účinnou látkou. Odčervení všech koní v chovu - stejnou účinnou látkou - ve stejnou dobu. Ve střediscích s komerčním ustájením se často setkáváme s tím, že se koně odčervují idividuálně, různými preparáty, v různém časovém schématu. To napomáhá rotaci parazitů a jejich mezihostitelů v prostředí a výrazně snižuje efekt odčervovacího programu.
 • Zajistit řádné ošetření pastvin
  • Správný management pastvin je základním předpokladem úspěchu v kotrole parazitů a jejich mezihostitelů v prostředí. Je potřeba si uvědomit, že i výběh bez pastvy je kritickým místem, zejména vzhledem k výskytu všudypřítomných půdních roztočů, kteří jsou mezihostiteli tasemnic.


MVDr. Gabriela Zelinková,
konzultant firmy Virbac