Shaping the future of animal health
Virbac Česká republika

Tulissin

17-02-2021 

Injekční antibiotikum pro skot, prasata a ovce

Tulissin obr.jpg

více info: aktuální SPC přípravku naleznete na ÚSKVBL

  • indikace: injekční roztok antibiotika Tulathromycinu pro léčbu skotu, prasat a ovcí
  • Skot: Léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) spojené s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis.
    Léčba infekční bovinní keratokonjunktivitidy (IBK) spojené s Moraxella bovis.

  • Prasata: Léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat (SRD) spojeného s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis a Bordetella bronchiseptica.

  • Ovce: Léčba počáteční fáze infekční pododermatitidy (nekrobacilóza prstů) spojené s virulentním Dichelobacter nodosus.

Ochranné lhůty: Skot (maso): 22 dní, prasata (maso): 13 dní, ovce (maso): 16 dní.
Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu a během 2 měsíců před očekávaným porodem u těchto zvířat.

 

Zpět

Sdílet na Facebook Sdílet na Google Vytisknout aktuální stránku Share on Twitter